Privacy policy

Als gebruiker van deze website gaat u akkoord met deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van Hot Potatoes B.V. (hierna: Hot Potatoes), gevestigd aan de Prinses Catharina-Amaliastraat 5, 2496XD te Den Haag. In dit document leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Om onze website goed te laten werken verwerkt Hot Potatoes persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving in Nederland. Hot Potatoes vindt uw privacy namelijk belangrijk. Wij vinden dat iedereen moet kunnen beslissen hoe zijn of haar persoonsgegevens worden gebruikt en door wie. Daarom leggen wij u in deze Privacyverklaring uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In het kort komt onze Privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen verwerken voor doelen waarvoor uw persoonsgegevens zijn doorgegeven;
• niet langer bewaren dan voor dat doel nodig is;
• niet met anderen zullen delen;
• zorgvuldig beveiligen.
Heeft u vragen die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit document of heeft u klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan gerust contact met ons op. Hier vindt u onze contactgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Hot Potatoes?
Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft afgegeven door onze website te bezoeken en/of een formulier in te vullen op onze website. Welke gegevens dat zijn hangt af van de reden van uw bezoek aan onze website:
U bezoekt onze website
Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren gebruikt Hot Potatoes ‘cookies’ met informatie over uw computergebruik. Lees hieronder meer over de cookies die wij gebruiken.
U solliciteert op een vacature via onze website
Als u bij ons solliciteert via de website vragen wij de volgende gegevens van u:
Uw naam;
Uw contactgegevens (bv. e-mailadres of telefoonnummer);
Uw CV om uw geschiktheid te beoordelen voor de vacature waar u op solliciteert.

2. Welke cookies gebruikt Hot Potatoes?
Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar wel informatie over uw computergebruik. Wij gebruiken permanente cookies om functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en sessie cookies en Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag. Hieronder vertellen we daar meer over.
Permanente cookies helpen ons u te herkennen wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor is het mogelijk onze website in te stellen op uw voorkeuren. Wanneer u bijvoorbeeld toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, wordt dit door middel van permanente cookies onthouden. Zo hoeft u niet telkens opnieuw uw voorkeuren door te geven. Dit maakt het voor u makkelijker om onze website te gebruiken. Permanente cookies kunt u op ieder moment via de instellingen van uw browser verwijderen.
Sessie cookies maken het voor ons mogelijk te zien welke onderdelen u hebt bekeken tijdens uw bezoek aan onze website. Via sessie cookies kunnen wij onze diensten aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Indien u deze cookies wilt verwijderen, hoeft u hier geen speciale handeling voor te verrichten. Zodra u de browser sluit worden de sessie cookies namelijk automatisch verwijderd.
Om gebruik te kunnen maken van Google Analytics plaatst Google een cookie via onze website. Door middel van Google Analytics krijgen wij inzicht in de statistieken van onze website, zoals bezoekersaantallen en welke pagina’s bezoekers bekijken. Indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, kan deze informatie aan derden worden verschaft. Wij kunnen hier geen invloed op uit oefenen. Wij hebben Google echter geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt is zo anoniem mogelijk. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en Google verzocht uw IP-adres te maskeren.
Raadpleeg tenslotte de Help-functie van uw browser voor meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies.

3. Waarvoor gebruikt Hot Potatoes uw gegevens?
U blijft altijd eigenaar van uw persoonsgegevens. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens van u hebben verzameld. Hieronder beschrijven wij deze doelen:
• Om onze website zo goed mogelijk te laten werken;
• Om te kunnen reageren op uw sollicitatie;
• Om analyses te doen voor statistische doeleinden. Hiervoor worden uw gegevens is samengevoegd met de gegevens van andere gebruikers. Dit betekent dat het voor ons niet mogelijk is om uw individuele gedrag af te leiden uit deze informatie.

4. Hoe beveiligt Hot Potatoes uw gegevens?
Hot Potatoes gaat heel zorgvuldig om met uw gegevens. Wij verwerken uw gegevens alleen volgens de eisen uit de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat:
• Wij uw persoonsgegevens op een adequaat en passend niveau beveiligen;
• Wij uw persoonsgegevens op geen enkele manier delen met derden tenzij:
• wij samenwerken met een derde partij, met wie wij afspraken hebben gemaakt in een verwerkersovereenkomst, voor de eerder genoemde doelen;
• wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te door te geven bijvoorbeeld voor onderzoeken van overheidsinstanties zoals justitie of toezichthouders.
• Wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verstrekt of verzameld zijn;
• Wij uw persoonsgegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor commerciële doeleinden of doorverkopen;
• Wij uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de Europese Unie doorgeven.

5. Welke privacy rechten heeft u?
Wij vinden het belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken juist zijn. U heeft altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Vraag dus gerust een overzicht bij ons op. Als uw persoonsgegevens onjuistheden bevatten, onvolledig zijn of anderszins in strijd zijn met de wet, heeft u het recht om Hot Potatoes te verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen of wissen. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken als dit mag volgens de geldende privacywetgeving. Tenslotte heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u recht heeft om uw persoonsgegevens van Hot Potatoes te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens door u of namens u aan Hot Potatoes zijn verstrekt en Hot Potatoes via geautomatiseerde procedés zijn gebruikt.
Wilt u gebruik maken van (een van) uw privacy rechten? Neem dan contact ons op via deze contactgegevens. Wij laten u dan binnen een maand weten wat wij met uw verzoek hebben gedaan. Is uw verzoek erg ingewikkeld? Dan kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Hot Potatoes de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens of een andere Europese toezichthouder. Daarnaast kunt u hierover ook een verzoekschrift bij de rechtbank indienen.

6. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Hot Potatoes en haar medewerkers respecteren uw privacy. U kunt altijd contact opnemen met de privacy officer van Hot Potatoes wanneer u bijvoorbeeld:
Vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hot Potatoes;
Een klacht heeft over hoe Hot Potatoes met uw persoonsgegevens omgaat.

De contactgegevens van onze privacy officer zijn
Hot Potatoes B.V.
T.a.v. privacy officer
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496XD Den Haag
E-mail: info@hotpotatoes.nl

7. Over deze Privacyverklaring
Hot Potatoes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Als wij onze Privacyverklaring aanpassen publiceren wij de nieuwe versie zo spoedig mogelijk op onze website. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatst geldende versie van dit document. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2021.